Szanowni Państwo, pragniemy zainteresować Was i zachęcić do korzystania z naszej platformy e-learningowej. W 2008 roku Fundacja TERAZ MAZOWSZE wspólnie z TPH EDUCO sp. z o.o. (d. Towarzystwo Produkcyjno-Handlowe) przeprowadziła na zlecenie Ministerstwa Zdrowia cykl szkoleń pt. "Zagrożenia w cyberprzestrzeni", które ukończyło ponad 1200 pedagogów z całego kraju, a do końca 2014 roku zarejestrowało się blisko 8 tys. osób (głownie nauczycieli i wychowawców młodzieży). Zrealizowane wówczas filmy oraz baza wiedzy dot. niebezpieczeństw dla dzieci i młodzieży płynących z użytkowania elektronicznych mediów, w tym szczególnie z Internetu - są nadal aktualne i dostępne (po zarejestrowaniu się) na naszej stronie www.educo.tv. Zachęcamy do korzystania z zasobów platformy w pracy z młodzieżą, na lekcjach wychowawczych lub na spotkaniach z rodzicami. Prezes TPH EDUCO - Zbigniew Szumera                                                                                  ( www.tpheduco.pl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
"Zagrożenia w cyberprzestrzeni - mit czy rzeczywistość"
 
 Kurs dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Program wspófinansowany przez Ministerstwo Zdrowia
 

Coraz powszechniejszy dostęp do komputerów i Internetu, w którym stale rosnący udział mają dzieci i młodzież, ma nie tylko aspekty pozytywne (łatwość dostępu do informacji i wiedzy, integracja społeczna, postęp cywilizacyjny itp.), ale niesie za sobą bardzo poważne zagrożenia. Występują one w trzech podstawowych obszarach:

 • uświadomienia pedagogom, wychowawcom i rodzicom faktu występowania zagrożeń w cyberprzestrzeni,
 • moderowanie postaw i zachowań agresywnych,
 • dostęp do treści niebezpiecznych (pornografia, pedofilia, infoterroryzm).

Prowadzone w tym obszarze badania wykazują, że problem ten jest niedostatecznie uświadomiony oraz brak jest wiedzy na temat sposobów i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Dlatego podstawowymi celami niniejszego kursu są:

 • uświadomienia pedagogom, wychowawcom i rodzicom faktu występowania zagrożeń w cyberprzestrzeni,
 • opisanie rodzajów i skali występujących zagrożeń,
 • przedstawienie metod i sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami oraz technik im przeciwdziałania.

Program kursu obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • obszary i formy zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni
 • psychologiczne i psychospołeczne aspekty zagrożeń
 • unormowania prawne i administracyjne w tym zakresie
 • informatyczne techniki przeciwdziałania zagrożeniom
 • prewencja i leczenie skutków zagrożeń w cyberprzestrzeni

Szkolenie obejmować będzie łącznie 24 godziny wykładowe (30 minutowy wykład w telewizji internetowej oraz zapoznanie się z plikiem tekstowym), a jego szczegółowy program zamieszczony jest na podstronie „program kursu”.

Wysoki poziom merytoryczny szkolenia gwarantuje kadra prowadząca poszczególne wykłady, którą stanowią pracownicy naukowi Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, psychologowie, psychoterapeuci, prawnicy i informatycy.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.photo.pl - Internetowe kursy fotografii

Autorem i właścicielem serwisu jest  

 Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o. (www.tpheduco.pl)

00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 lok.605,  tel/fax: 22 828 13 10

 www.tpheduco.pl