Szanowni Państwo!
 
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za wszystkie uwagi i wnioski, jakie zgłosiliście Państwo w trakcie trwania kursu.
Przepraszamy za opóźnienie w wysłaniu Certyfikatów. Wynikło ono zarówno ze względów technicznych – konieczność personalizacji każdego certyfikatu jak również ze „sprawnością” poczty (kontrolny certyfikat wysłany na adres organizatorów „wędrował” ponad trzy tygodnie). Części nie udało się nam wysłać, ponieważ wielu uczestników Kursu uzupełniło swoje dane już po wysłaniu certyfikatów do druku. Dodatkowe certyfikaty już zostały wysłane.
 
W związku z licznymi postulatami dotyczącymi przedłużenia czasu emisji wykładów, mamy przyjemność  poinformować, że wszystkie wykłady będą znajdować się na naszej stronie do dnia 31 marca 2009r.
Jeszcze raz dziękując za miłą współpracę, zachęcamy do okresowych odwiedzin strony www.educotv.pl w związku planami zorganizowania kolejnego kursu, o czym z wyprzedzeniem będziemy się starali Państwa poinformować.
 
Z poważaniem
Organizatorzy szkolenia 

                                                                                 TPH Sp. z o.o.

                                                                                 (www.tpheduco.pl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
"Zagrożenia w cyberprzestrzeni - mit czy rzeczywistość"
 
 Kurs dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Program wspófinansowany przez Ministerstwo Zdrowia
 

Coraz powszechniejszy dostęp do komputerów i Internetu, w którym stale rosnący udział mają dzieci i młodzież, ma nie tylko aspekty pozytywne (łatwość dostępu do informacji i wiedzy, integracja społeczna, postęp cywilizacyjny itp.), ale niesie za sobą bardzo poważne zagrożenia. Występują one w trzech podstawowych obszarach:

 • uświadomienia pedagogom, wychowawcom i rodzicom faktu występowania zagrożeń w cyberprzestrzeni,
 • moderowanie postaw i zachowań agresywnych,
 • dostęp do treści niebezpiecznych (pornografia, pedofilia, infoterroryzm).

Prowadzone w tym obszarze badania wykazują, że problem ten jest niedostatecznie uświadomiony oraz brak jest wiedzy na temat sposobów i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Dlatego podstawowymi celami niniejszego kursu są:

 • uświadomienia pedagogom, wychowawcom i rodzicom faktu występowania zagrożeń w cyberprzestrzeni,
 • opisanie rodzajów i skali występujących zagrożeń,
 • przedstawienie metod i sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami oraz technik im przeciwdziałania.

Program kursu obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • obszary i formy zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni
 • psychologiczne i psychospołeczne aspekty zagrożeń
 • unormowania prawne i administracyjne w tym zakresie
 • informatyczne techniki przeciwdziałania zagrożeniom
 • prewencja i leczenie skutków zagrożeń w cyberprzestrzeni

Szkolenie obejmować będzie łącznie 24 godziny wykładowe (30 minutowy wykład w telewizji internetowej oraz zapoznanie się z plikiem tekstowym), a jego szczegółowy program zamieszczony jest na podstronie „program kursu”.

Wysoki poziom merytoryczny szkolenia gwarantuje kadra prowadząca poszczególne wykłady, którą stanowią pracownicy naukowi Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, psychologowie, psychoterapeuci, prawnicy i informatycy.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.photo.pl - Internetowe kursy fotografii

Autorem i właścicielem serwisu jest  

 Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o. (www.tpheduco.pl)

00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 lok.605,  tel/fax: 22 828 13 10

 www.tpheduco.pl